Biuletyn Informacji Publicznej Gimnazjum nr 3 w Bydgoszczy
670 lat Bydgoszczy Ster na Bydgoszcz Kapitał Ludzki, Miasto Bydgoszcz, Europejski Fundusz Społeczny
Zajęcia pozalekcyjne

ZAJĘCIA PROZDROWOTNE.
RATOWNICTWO PRZEDMEDYCZNEZajęcia pozalekcyjne realizowane w zakresie udzielania pierwszej pomocy
i promocji aktywnego spędzania czasu wolnego są nieobowiązkową, dobrowolną formą aktywności uczniowskiej.

Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu w ustalony (dogodny dla uczniów) piątek w godz. 14.30 do 16.30.

W przypadku zbliżających się zawodów czy pokazów zajęcia odbywają się częściej i trwają dłużej, co opiekun bezpośrednio uzgadnia z uczniami.

Celem zajęć jest: przygotowanie do działania ratowniczego, prawidłowego działania w przypadku wystąpienia zagrożenia życia i zdrowia, nabycie umiejętności udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.

Relacje z zajęć znajdziesz w zakładce: Zajęcia prozdrowotne – ratownictwo przedmedyczne/Spotkania grupy.

Wszystkich chętnych zapraszam na zajęcia.
Ilona WierzbickaZAJĘCIA Z ARTETERAPII
MÓJ PIĘKNY, KOLOROWY ŚWIATArteterapia to terapia przez sztukę. Od uczestnika zajęć nie wymaga się specjalnych umiejętności czy talentu artystycznego. Ważny jest sam proces tworzenia, ekspresja emocji, a także wspólne odczytywanie dzieła przez tworzącego i nauczyciela. Głównym celem arteterapii jest umożliwienie uczniowi dokonania zmiany, wzrostu, rozwoju osobistego poprzez stosowanie materiałów artystycznych w bezpiecznych i sprzyjających temu warunkach.

Ponadto zajęcia z arteterapii:
• redukują stres,
• zmniejszają poziom napięcia i uwalniają negatywne emocje,
• podnoszą samoświadomość i samoocenę,
• rozwijają umiejętności interpersonalne,
• rozwijają spontaniczność i lepszą ekspresję samego siebie.

Zajęcia odbywają się w środy od godz. 14.15 do 15.45

Beata Makurat

Szkolne Koło Wolontariuszy „STOP OBOJĘTNOŚCI”

“Miarą twojego człowieczeństwa jest wielkość
twojej troski o drugiego człowieka”

ks. Maliński
Szkolne Koło Wolontariuszy zaprasza gimnazjalistów
i licealistów do włączenia się w pracę na rzecz pomocy drugiemu człowiekowi.

Każdy, kto:
- jest wrażliwy na krzywdę ludzką, niesprawiedliwość społeczną,
- chce pomóc innym,
- chce coś zmienić w swoim życiu,
- zdobyć doświadczenie,

musi koniecznie się do nas przyłączyć!


Planujemy m.in.:
• pomoc w organizacji cyklicznych spotkań z podopiecznymi bydgoskiego oddziału Towarzystwa Walki z Kalectwem,
• współpracę z Siłą Wolontariuszy Miejskich przy Urzędzie Miasta Bydgoszczy,
• współpracę ze świetlicą środowiskową „Kącik”,
• współpracę ze szkolnym kołem PCK,
• prowadzenie zbiórek charytatywnych.


NIE BĄDŹ OBOJĘTNY! Przyjdź! Czekamy na Ciebie!

Genowefa Łobodzińska


KOŁO TEATRALNO - KULTURALNE

Koło skupia młodzież o zacięciach aktorskich, dziennikarskich, lubiącą nowe wyzwania, pragnącą nawiązać przyjaźnie i miło spędzić czas z innymi ludźmi. Uczniowie mają możliwość ujawniania i rozwijania różnych zdolności: aktorskich, plastycznych, pisarskich, i organizacyjnych. Aktywnie włączają się
w życie kulturalne szkoły i miasta. Przygotowują imprezy okolicznościowe, recytują wiersze, wcielają się w role aktorów, konferansjerów, redagują gazetkę szkolną.

Jeśli chcesz w przyszłości zostać: aktorem, animatorem kultury, reżyserem, prawnikiem, dziennikarzem czy politykiem – te zajęcia
są właśnie dla CIEBIE!

Dzięki warsztatom teatralnym poprawisz dykcję, mimikę, gest sceniczny; opanujesz tremę, nauczysz się wyrażać emocje i prezentować przed publicznością. Dzięki wprawkom dziennikarskim zaistniejesz, jako szkolny reporter przy współtworzeniu „Echa Szkoły”.


Ponadto zajęcia dają szansę na:
• prezentacje przeżyć poprzez prace plastyczne, redagowanie sprawozdań, recenzji, wywiadów, dyskusji po spektaklach itp.,
• przygotowanie własnych spektakli (wykonanie kostiumów, scenografii, podkładu muzycznego, próby reżyserii, tworzenie własnych scenariuszy),
• przygotowanie oprawy artystycznej imprez okolicznościowych,
• udział w montażach słowno-muzycznych i programach artystycznych,
• udział w międzyszkolnych konkursach recytatorskich,
• wycieczki dydaktyczne (do muzeum, kina, teatru, galerii).

Jesteś osobą kreatywną, pełną niespożytej energii?
Pragniesz wykorzystać swe siły w sposób niekonwencjonalny?
Zapraszamy!

Elżbieta Barczak
Anna Kopeć
Grażyna Grzejda
Genowefa Łobodzińska