Biuletyn Informacji Publicznej Gimnazjum nr 3 w Bydgoszczy
670 lat Bydgoszczy Ster na Bydgoszcz Kapitał Ludzki, Miasto Bydgoszcz, Europejski Fundusz Społeczny
Dni wolne

Informacja dla Rodziców

Informuję, że po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców
i Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2017/2018
w Zespole Szkół nr 35 ustalono następujące dodatkowe dni wolne:

13.10.2017. Dzień Edukacji Narodowej
• 22.12.2017r. (piątek) - szkolne spotkania przedświateczne
"W oczekiwaniu na Święta"

• 18.04.2018r. - 20.04.2018r. (środa, czwartek, piątek)
- egzaminy gimnazjalne

• 30.04.2018r. i 2.05.2018r. w trakcie "weekendu majowego"
(do odrobienia)

• 1.06.2018r. po Bożym Ciele (do odrobienia)€


Małgorzata Kryś
Dyrektor Szkoły