Biuletyn Informacji Publicznej Gimnazjum nr 3 w Bydgoszczy
670 lat Bydgoszczy Ster na Bydgoszcz Kapitał Ludzki, Miasto Bydgoszcz, Europejski Fundusz Społeczny
Ważne komunikaty

Zarządzenie Nr 17/2015
Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 18.02.2015r.

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2015/2016 do publicznych gimnazjów i publicznych szkół ponadgimnazjalnych w województwie kujawsko – pomorskim, w tym terminów składania dokumentów, sposobu przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz wyników egzaminu gimnazjalnego, a także sposobu punktowania innych osiągnięć kandydata
http://www.kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/download/zal_00005206_01_01.pdf


PODSTAWOWE INFORMACJE
DLA ZDAJĄCYCH EGZAMIN GIMNAZJALNY w 2016R.


Pobierz prezentację