Biuletyn Informacji Publicznej Gimnazjum nr 3 w Bydgoszczy
670 lat Bydgoszczy Ster na Bydgoszcz Kapitał Ludzki, Miasto Bydgoszcz, Europejski Fundusz Społeczny
Historia

HISTORIA GIMNAZUM NR 3 W BYDGOSZCZY

Reforma systemu oświaty z 1999 roku zmieniła system nauczania wprowadzając sześcioletnią szkołę podstawową oraz trzyletnie gimnazjum. Zgodnie z założeniami tej reformy powstało Gimnazjum nr 3. Powołano je do życia na mocy Uchwały Rady Miasta
z dnia 15 III 1999 roku. 15 IV 1999r. Prezydent Miasta Bydgoszczy, Roman Jasiakiewicz powierzył stanowisko dyrektora szkoły dr. Andrzejowi Boguckiemu.

Gimnazjum znalazło swą siedzibę w budynku wygasającej Szkoły Podstawowej nr 29 przy ulicy Gawędy 5. Pierwsi uczniowie rozpoczęli naukę w gimnazjum w roku szkolnym 1999/2000, było wtedy 8 klas, razem 220 uczniów.

W pierwszym roku działania placówki rozpoczęto proces wyłaniania kandydatów na patrona szkoły. W wyniku głosowania patronem został gen. Józef Haller. Na wniosek dyrektora szkoły, Zarząd Miasta Bydgoszczy nadał imię gen. J. Hallera w dniu 31 V 2000 roku. Uroczyste wręczenie aktu nadania nastąpiło 3 VI 2000 roku w Filharmonii Pomorskiej podczas IX zlotu Sokolstwa Polskiego.

W swojej 10-letniej historii szkoła zdążyła wykształcić różnorodne tradycje i zwyczaje. Pierwszym, istniejącym już od 1999 roku był Poranek z Patronem Szkoły, połączony ze ślubowaniem klas pierwszych. Dyrektor Andrzej Bogucki wprowadził zwyczaj noszenia
w czasie uroczystości czarnych biretów z różnymi kolorami linek w zależności od poziomu klas. Corocznie prowadzony jest też konkurs na Klasę Roku. Począwszy od 2002 roku na zakończenie nauki uczniowie otrzymują medal PRIMUS INTER PARES (pierwszy wśród równych sobie). Od początku istnienia szkoły trzecioklasiści przeżywają swój pierwszy bal nazywany Balem Gimnazjalisty. Szkoła włącza się w akcje charytatywne, a przede wszystkim w ogólnopolską akcję pod nazwą „Góra Grosza”, w której zbierane są fundusze dla wychowanków domów dziecka.

W roku 2002/2003 szkoła jako jedna z pierwszych w Fordonie uzyskała tytuł „Szkoły
z klasą”, organizowany przez „Gazetę Wyborczą” pod patronatem Prezydenta RP. W tym samym roku otworzono Szkolną Galerię Malarstwa im. Kazimierza Jułgi. W roku 2004 ufundowano szkole sztandar.

W roku szkolnym 2004/2005 najważniejszym wydarzeniem były obchody 5-lecia istnienia szkoły z udziałem przedstawicieli władz miasta oraz wydanie książki pod redakcją Andrzeja Boguckiego na temat historii naszej placówki. Tytuł „Superbelfra 2004” od „Expressu Bydgoskiego” otrzymały p. Marzena Tes i p. Barbara Zwolanowska.

Rok 2005 był przełomowym dla szkoły, nastąpiło wtedy symboliczne „zatrzaśniecie drzwi” SP nr 29, od 1 września w budynku uczyli się tylko gimnazjaliści. W tym samym roku „Superbelfrem” została p. Monika Kosz.

W roku szkolnym 2005/2006 uroczyście obchodzono 150. rocznicę śmierci Adama Mickiewicza. Były wystawy, konkursy, przedstawienia uwieńczone listem gratulacyjnym prezydenta Bydgoszczy, Konstantego Dombrowicza. W styczniu otwarto galerię „Bydgoszcz- wczoraj i dziś”. W maju 2006 r. odbyła się I edycja konkursu matematycznego poświęconego Marianowi Rejewskiemu. Konkurs ten wszedł do tradycji szkoły.

W roku szkolnym 2006/2007 jednym z ważnych wydarzeń były obchody 110. rocznicy śmierci Adama Asnyka. Uczniowie brali udział w konkursach, oglądali wystawę i montaż słowno – muzyczny o wielkim poecie. „Superbelfrem 2006” roku została p. Marzena Tes,
a nagrodę Ministra Edukacji Narodowej otrzymał dyr. szkoły p. Andrzej Bogucki. Dużym wyróżnieniem było otrzymanie pierwszego miejsca dla szkoły w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym pt. „Czy znasz Kraków?”.

Powodem dumy dla szkoły było zdobycie w latach 2005/2006 i 2006/20007 pierwszego miejsca w klasyfikacji generalnej współzawodnictwa sportowego, którego organizatorem był Miejski Szkolny Związek Sportowy. Nasi sportowcy wielokrotnie zdobywali medale w różnorodnych dyscyplinach sportowych.

W dniu 1 IX 2007 roku, po odejściu na emeryturę dr. Andrzeja Boguckiego, dyrektorem szkoły została mgr Małgorzata Kryś.

Począwszy od roku szkolnego 2007/2008 do Święta Patrona Szkoły dołączono integracyjne spotkanie uczniów klas pierwszych pod nazwą „Poznajmy się na wesoło”.
W grudniu 2007 roku nasza szkoła otrzymała w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej mieszczące się w bibliotece. W tym roku do tradycji szkoły weszło też organizowanie spotkania wigilijnego dla samotnych z osiedla.
W styczniu 2008 roku przygotowano montaż słowno – muzyczny o życiu i twórczości Agnieszki Osieckiej. Z okazji Dnia Dziecka szkoła zaczęła organizować „Dzień Szalonej…”. Najpierw był Dzień Szalonej Matmy, w 2009 Dzień Szalonej Historii, a w 2010 Dzień Języków Obcych.

1 IX 2008 roku decyzją Rady Miasta utworzono Zespół Szkół nr 35, w którego skład weszło Gimnazjum nr 3 wraz z Liceum Ogólnokształcącym nr 13, przeniesionym
z ul. Łowickiej. W 2008/2009 roku szkoła przyłączyła się do realizacji unijnego projektu
pt. „Moja wiedza szansą na lepsze jutro”, dofinansowywanego z programu operacyjnego „Kapitał Ludzki”, mającego na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów.
W październiku 2008 roku w naszej szkole odbyła się inauguracja Sportowego Roku Szkolnego z udziałem przedstawicieli Urzędu Miasta, mediów i dyrektorów fordońskich szkół. W listopadzie młodzież gimnazjum wystąpiła w kościele p. w. św. Mateusza z programem pt. „Szukałem Was, a Wy przyszliście do mnie”, poświęconym papieżowi w 30. rocznicę pontyfikatu. W tym samym roku szkoła okazała się najlepsza w rozgrywkach piłki ręcznej dziewcząt i chłopców w Bydgoszczy.

W roku szkolnym 2009/2010 po raz pierwszy powstała w naszym gimnazjum klasa integracyjna. 2 X 2009 roku młodzież szkoły brała udział w apelu poległych na fordońskim rynku w 70. rocznicę wybuchu II wojny światowej. W tym roku wprowadzono statuetkę „Nauczyciel Roku”, otrzymała ją p. Elżbieta Jaroch. W ramach realizacji grantów oświatowych przeprowadzono międzyszkolne konkursy recytatorskie: poezji Wisławy Szymborskiej oraz „Bydgoszcz – moja mała wyspa” pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Bydgoszczy i Prezesa Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy.

Gimnazjum poza nauczaniem przez wysoko wykwalifikowaną kadrę nauczycielską, oferuje młodzieży wszechstronny rozwój w różnych kołach zainteresowań, samorządzie uczniowskim i wolontariacie. Na przestrzeni ostatnich lat zmienił się wizerunek naszej szkoły, dzięki licznym modernizacjom bardzo wypiękniała i stała się przyjazna osobom niepełnosprawnym.

Grażyna Grzejda