Biuletyn Informacji Publicznej Gimnazjum nr 3 w Bydgoszczy
670 lat Bydgoszczy Ster na Bydgoszcz Kapitał Ludzki, Miasto Bydgoszcz, Europejski Fundusz Społeczny
Tradycje

SZKOLNE TRADYCJE

Poznajemy się na wesoło.

Wybory Samorządu Uczniowskiego.

Ślubowanie klas I.

Poranek z Patronem.

Wigilijne spotkania klasowe.

Wigilijne spotkanie dla samotnych "Niesiemy Wam dobrą nowinę".

Bal Gimnazjalisty.

Drzwi Otwarte szkoły.

Święto Przyjaciół Szkoły.

Dzień Sportu Szkolnego.

Konkurs na "Klasę Roku"

Dzień Prymusa połączony z wręczeniem STATUETKI ZŁOTEJ, SREBRNEJ I BRĄZOWEJ SOWY.

Pożegnanie klas III, wręczenie medali Primus Inter Pares