Biuletyn Informacji Publicznej Gimnazjum nr 3 w Bydgoszczy
670 lat Bydgoszczy Ster na Bydgoszcz Kapitał Ludzki, Miasto Bydgoszcz, Europejski Fundusz Społeczny
Klasyfikacja uczniów

KLASYFIKACJA UCZNIÓW

I PÓŁROCZE 2017/2018

TERMINY:

Do 12 grudnia (wtorek) wystawianie propozycji ocen + zagrożenia

Do 11 stycznia (czwartek) wystawianie ocen

Do 12 stycznia (piątek) do godz. 09.00 zdawanie arkuszy klasyfikacyjnych

Planowana rada pedagogiczna klasyfikacyjna 17 stycznia 2018.
Planowana rada pedagogiczna podsumowująca 24 stycznia 2018

KONIEC PIERWSZEGO PÓŁROCZA 14 stycznia 2018


II PÓŁROCZE 2017/2018

TERMINY:

KLASA III LO

Do 27 marca (wtorek) wystawianie propozycji ocen + zagrożenia

Do 20 kwietnia (piątek) wystawianie ocen

Do 23 kwietnia (poniedziałek) arkusz klasyfikacyjny


Planowana rada pedagogiczna klasyfikacyjna 24 kwietnia 2018.

Do 15 maja (wtorek) wystawianie propozycji ocen + zagrożenia

Do 14 czerwca (czwartek) wystawianie ocen

Do 15 czerwca (piątek) do godz. 9.00 zdawanie arkuszy klasyfikacyjnych

Planowana rada pedagogiczna klasyfikacyjna 18 czerwca 2018.