Biuletyn Informacji Publicznej Gimnazjum nr 3 w Bydgoszczy
670 lat Bydgoszczy Ster na Bydgoszcz Kapitał Ludzki, Miasto Bydgoszcz, Europejski Fundusz Społeczny
Terminy zebrań

HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI
Zespół Szkół nr 35 na rok szkolny 2018/2019


13.09.2018 (czwartek) Gimnazjum, LO

17.00 - spotkanie Dyrektora z rodzicami uczniów klas 1 liceum (sala 106), potem zebrania klasowe
17.00 - klasa 3a, 3b LO (sala 208) spotkanie dot. matury, później zebrania klasowe
17.00 - gimnazjum + 2LO zebrania klasowe

11.10. 2018 (czwartek) Gimnazjum, LO
17.00 – 18.00 - drzwi otwarte


08.11. 2018 (czwartek) Gimnazjum, LO

17.00 - zebrania z rodzicami
17.30 – 18.30 - drzwi otwarte

13.12. 2018 (czwartek) Gimnazjum, LO

17.00 - zebrania z rodzicami, zapoznanie z propozycjami ocen, zagrożenia


10.01. 2019 (czwartek) Gimnazjum, LO

17.00 - zebrania z rodzicami - wywiadówki

.......................

07.03. 2019 (czwartek) Gimnazjum, LO

17.00 - rodzice ucz. kl. 3 gimnazjum spotykają się z Dyrektorem Szkoły (Klub) - informacje dotyczące egzaminu, po spotkaniu zebrania klasowe
17.00 - zebrania z rodzicami uczniów klas 1, 2 i 3 LO
17.30 – 18.30 - drzwi otwarte

11.04. 2019 (czwartek) Gimnazjum, LO
17.00 – 18.00 - drzwi otwarte16.05. 2019 (czwartek) Gimnazjum, LO

17.00 - dla liceum zebrania z rodzicami, zapoznanie z propozycjami ocen rocznych, zagrożenia
17.00 - rodzice ucz. kl. 3 gimnazjum spotykają się z Dyrektorem Szkoły (Klub) - informacje dotyczące naboru do szkół ponadgimnazjalnych; po spotkaniu zebrania klasowe
17.30 – 18.30 - drzwi otwarte


Ewentualne terminy zebrań mogą ulec zmianie,
informacje podawane będą na bieżąco.