Biuletyn Informacji Publicznej Gimnazjum nr 3 w Bydgoszczy
670 lat Bydgoszczy Ster na Bydgoszcz Kapitał Ludzki, Miasto Bydgoszcz, Europejski Fundusz Społeczny
Regulamin

TURYSTYKA ROWEROWA
Z ZAJĘCIAMI PIERWSZEJ POMOCY

Młodzież uczęszczająca do Zespołu Szkół nr 35 w Bydgoszczy sama wyszła z inicjatywą wzięcia udziału w tej formie spędzania czasu wolnego. Opiekę nad klubem sprawuje p. Beata Makurat i p. Ilona Wierzbicka. Organizatorami, opiekunami młodzieży podczas wyjazdów są nauczyciele posiadający zamiłowanie do turystyki rowerowej. Każdy wyjazd wymaga przygotowań ze strony organizatorów i uczestników. Najważniejszym punktem organizacyjnym jest bezpieczeństwo podczas jazdy po drogach publicznych, polnych i podczas trwania całej imprezy rowerowej.
W pierwszej kolejności organizowane będą rajdy rowerowe po najbliższej okolicy.

REGULAMIN

Działalność KLUBU ma na celu:

- popularyzację turystyki rowerowej wśród młodzieży,
- propagowanie zdrowego stylu życia poprzez ruch na świeżym powietrzu,
- zaznajomienie się z zasadami odżywiania się podczas wysiłku fizycznego,
- poznanie swojej okolicy (tej najbliższej i tej dalszej): walory historyczne, przyrodnicze, ekologiczne... .
- uświadomienie znaczenia pierwszej pomocy, propagowanie wiedzy na temat jej udzielania i uczenie, jak właściwie reagować w przypadku zagrożenia ludzkiego życia i zdrowia

• Zadaniem KLUBU jest organizacja rajdów rowerowych jednodniowych.

• Uczestnikami rajdów jest młodzież ucząca się w Zespole Szkół nr 35
w Bydgoszczy. Warunkiem uczestnictwa jest dobry stan zdrowia, bez przeciwwskazań lekarskich, posiadanie sprawnego sprzętu rowerowego oraz chęć wzięcia udziału w takiej imprezie.

• Organizatorami, jak i opiekunami rajdów są nauczyciele uczący w Zespole Szkół nr 35 w Bydgoszczy.

• Za bezpieczeństwo młodzieży podczas trwania imprezy, organizację
i przebieg wycieczki rowerowej odpowiada kierownik oraz opiekunowie.

• Obowiązkiem kierownika jest zapoznanie opiekunów z ich obowiązkami, uczestników z regulaminem wyjazdu, trasą rajdu, jego przebiegiem (harmonogram), różnymi wariantami na wypadek niepogody.

• Obowiązkiem uczniów i opiekunów jest sprawdzenie stanu technicznego rowerów przed wyjazdem.

• Miejscem rozpoczęcia i zakończenia rajdu jest szkoła (jeżeli organizator nie ustali inaczej).

• Uczestnicy mają prawo zgłaszać swoje zastrzeżenia dotyczące przebiegu rajdu u kierownika, a wszelkie uchybienia w regulaminie zgłaszać Dyrektorowi Szkoły.

Beata Makurat
Ilona WierzbickaNowe Prawo - Rowerzysta z Prawej!

Od 21.05.2011 obowiązuje nowelizacja Prawa o Ruchu Drogowym, która wprowadza bardzo ważne zmiany z punktu widzenia rowerzystów (a co za tym idzie także kierowców samochodów). Co się zmieniło?
- jednoznaczne określono kto ma pierwszeństwo na przejazdach rowerowych. Teraz skręcając samochodem w drogę podporządkowaną kierowca będzie musiał ustąpić pierwszeństwa rowerzyście jadącemu wzdłuż drogi z pierwszeństwem.
- rowerzysta może wyprzedzać wolno jadące samochody z prawej strony;
- bezpośrednio przed jak i na skrzyżowaniu rowerzysta może jechać środkiem pasa;
- dozwolona jest jazda parami o ile nie utrudnia ona ruchu innym pojazdom;
- w przypadku złej pogody można jechać rowerem po chodniku;
- legalny jest przewóz dzieci w przyczepkach rowerowych;
- obowiązuje nowa definicja roweru i wózka rowerowego;
- obowiązuje nowa definicja drogi rowerowej: dopuszcza korzystanie z dróg rowerowych przez rowery wielośladowe;
- wprowadzona została definicja pasa rowerowego i śluzy rowerowej.