Biuletyn Informacji Publicznej Gimnazjum nr 3 w Bydgoszczy
670 lat Bydgoszczy Ster na Bydgoszcz Kapitał Ludzki, Miasto Bydgoszcz, Europejski Fundusz Społeczny
Skład Prezydium RR

Skład Prezydium Rady Rodziców Gimnazjum nr 3

Przewodniczący – Marek Szymański
Z-ca – Wioletta Jędrecka
Skarbnik – Lidia Kluszczyńska