Biuletyn Informacji Publicznej Gimnazjum nr 3 w Bydgoszczy
670 lat Bydgoszczy Ster na Bydgoszcz Kapitał Ludzki, Miasto Bydgoszcz, Europejski Fundusz Społeczny
Numer konta Rady Rodziców

Zadeklarowane przez Rodziców kwoty pieniężne można wpłacać na następujący numer konta:


BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ
40 2030 0045 1110 0000 0161 8800

NUMER NIP RADY RODZICÓW ZESPOŁU SZKÓŁ NR 35
554-281-73-26