Biuletyn Informacji Publicznej Gimnazjum nr 3 w Bydgoszczy
670 lat Bydgoszczy Ster na Bydgoszcz Kapitał Ludzki, Miasto Bydgoszcz, Europejski Fundusz Społeczny
Sprawy bieżące

Kolejne zebranie Rady Rodziców
odbędzie się 13 listopada 2013 o godz. 17.30