Biuletyn Informacji Publicznej Gimnazjum nr 3 w Bydgoszczy
670 lat Bydgoszczy Ster na Bydgoszcz Kapitał Ludzki, Miasto Bydgoszcz, Europejski Fundusz Społeczny
Kryteria rekrutacji

Kryteria rekrutacji do gimnazjów prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz na rok szkolny 2016/2017

UCHWAŁA NR XXIII/406/15 RADY MIASTA BYDGOSZCZY
z dnia 30 grudnia 2015


w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do gimnazjów prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz, przyznania im określonej liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów.

POBIERZ KRYTERIA