Biuletyn Informacji Publicznej Gimnazjum nr 3 w Bydgoszczy
670 lat Bydgoszczy Ster na Bydgoszcz Kapitał Ludzki, Miasto Bydgoszcz, Europejski Fundusz Społeczny
Współpraca

Współpraca

- Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy

- Batalion Dowodzenia Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

Dyrektor Zespołu Szkół nr 35 podpisała porozumienie o współpracy z zastępcą komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień w Bydgoszczy mjr. Bogdanem Ziołkiem oraz dowódcą Batalionu Dowodzenia Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych ppłk. Grzegorzem Patyrą.
Wyżej wymienione strony porozumienia potwierdziły wolę współdziałania na rzecz obronności państwa, zwłaszcza w zakresie krzewienia wiedzy o Wojsku Polskim i walorach służby Sił Zbrojnych RP. Podjęte działania dotyczyć będą propagowania wiedzy o historii i tradycji oręża polskiego oraz wychowania patriotycznego w środowisku młodzieży.
Podpisane porozumienia są związane z poszerzeniem oferty edukacyjnej
o tzw. ,,KLASĘ MUNDUROWĄ”.

Kamila Bejger-Rudnicka