Biuletyn Informacji Publicznej Gimnazjum nr 3 w Bydgoszczy
670 lat Bydgoszczy Ster na Bydgoszcz Kapitał Ludzki, Miasto Bydgoszcz, Europejski Fundusz Społeczny
Aktywizacja i integracja

Nasza szkoła prowadzi szereg inicjatyw, mających na celu integrację oraz aktywizację dzieci niepełnosprawnych. W każde działania z chęcią
i zaangażowaniem włączają się dzieci zdrowe (to cieszy nas najbardziej).
Ze względu na specyfikę szkoły kompleksowo organizujemy liczne przedsięwzięcia wypełniając lukę w zakresie możliwości atrakcyjnej organizacji czasu dzieciom niepełnosprawnym. Wśród takich przedsięwzięć można wymienić: imprezy tematyczne, wycieczki, konkursy,
rajdy rowerowe i inne atrakcje.
Oto linki do przedsięwzięć realizowanych przez szkołę, a zamieszczanych na bieżąco na stronie szkoły. Do każdego przedsięwzięcia dodawana jest galeria. Należy jej wtedy odszukać w zakładce „galeria” na stronie głównej.
Niemniej jednak linki w tej zakładce przeplatane są namiastkami zdjęć (kolażami) z przeróżnych przedsięwzięć realizowanych dla Państwa dzieci przez naszych nauczycieli.
WSPÓLNE ZAJĘCIA Z ARTETERAPII Z UCZNIAMI Z SP NR 65

http://zespolszkol35.pl/gim/news.php?id=360


GRUDNIOWE SPOTKANIE -
podopieczni Towarzystwa Walki z Kalectwem wraz
z wolontariuszami bawili się na andrzejkowo
– mikołajkowym spotkaniu.


http://zespolszkol35.pl/gim/news.php?id=358


FUNDACJA PIĘKNIEJSZEGO ŚWIATA W SKŁUDZEWIE –
wspólne warsztaty plastyczne z uczniami ze Szkoły Podstawowej nr 65


http://zespolszkol35.pl/gim/news.php?id=353


X FESTIWAL EXPRESJI DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

http://zespolszkol35.pl/gim/news.php?id=349RAJDY ROWEROWE- wyprawy bliższe i dalsze odbywające się od września do października i wznowione w marcu.
Rajdy odbywają się w piątkowe popołudnia.


http://zespolszkol35.pl/gim/art.php?id=68


WARSZTATY W SKŁUDZEWIE – wspólne warsztaty z uczniami ze Szkoły Podstawowej nr 65

http://zespolszkol35.pl/gim/news.php?id=327CZAR JESIENI – spotkanie integracyjne z podopiecznymi Towarzystwa Walki z Kalectwem

http://zespolszkol35.pl/gim/news.php?id=324

Ilona Wierzbicka