Biuletyn Informacji Publicznej Gimnazjum nr 3 w Bydgoszczy
670 lat Bydgoszczy Ster na Bydgoszcz Kapitał Ludzki, Miasto Bydgoszcz, Europejski Fundusz Społeczny
PORANEK Z PATRONEM 2018 17. listopada 2018
PORANEK Z PATRONEM 2018

Do naszej szkolnej tradycji weszło organizowanie w listopadzie z okazji Święta Niepodległości niecodziennej lekcji poświęconej patronowi naszej szkoły – generałowi Józefowi Hallerowi.

W tym roku szkolnym lekcja taka odbyła się
13 listopada, w zajęciach uczestniczyła klasa pierwsza LO.Uczniowie poznali najważniejsze fakty z życia Błękitnego Generała, dowiedzieli się o jego zasługach w wybijaniu się Polski na niepodległość po okresie zaborów oraz jak obecnie czcimy pamięć o nim. Obejrzeli prezentację i wystawę książek oraz czasopism na ten temat, wysłuchali oryginalnego przemówienia Hallera wspominającego zaślubiny Polski z morzem.

Grażyna Grzejda