Biuletyn Informacji Publicznej Gimnazjum nr 3 w Bydgoszczy
670 lat Bydgoszczy Ster na Bydgoszcz Kapitał Ludzki, Miasto Bydgoszcz, Europejski Fundusz Społeczny
WAŻNE DLA RODZICÓW 9. czerwca 2019

W związku z pojawiającymi się zagrożeniami bezpieczeństwa uczniów w szkole zachęcam rodziców do zapoznania się z procedurami obowiązującymi w szkole oraz materiałem opracowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Informuję jednocześnie, że podjęte zostały działania mające na celu przygotowanie uczniów do właściwego reagowania i zachowania w sytuacjach zagrożenia ich bezpieczeństwa.

Więcej w zakładce Dla Rodziców/Bezpieczeństwo

Małgorzata Kryś
Dyrektor Szkoły