Biuletyn Informacji Publicznej XIII Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy
670 lat Bydgoszczy Ster na Bydgoszcz Kapitał Ludzki, Miasto Bydgoszcz, Europejski Fundusz Społeczny
Historia XIII LO

28 sierpnia 1993 roku Kurator Oświaty mgr Januariusz Stodolny podpisuje akt założycielski XIII Liceum Ogólnokształcącego i już 1 września szkoła rozpoczyna swą działalność.

Dyrektorem powstającego liceum zostaje mgr Józef Kaszewski.

W roku szkolnym 1993/1994 utworzona zostaje jedna klasa liceum
o profilu podstawowym,
a już w kolejnym roku zwiększony zostaje nabór do czterech klas.
W maju 1996 roku odbywa się pierwszy egzamin dojrzałości, a już
w czerwcu mury XIII Liceum Ogólnokształcącego opuszczają pierwsi absolwenci.

Od września 2002 roku do nazwy XIII-go Liceum Ogólnokształcącego zostaje dodane określenie „z Oddziałami Integracyjnymi”. Od 2003 roku szkoła podejmuje ścisłą współpracę
z Towarzystwem Walki z Kalectwem.
W naszej szkole oprócz wspaniałej, skutecznie uczącej i życzliwej kadry pedagogicznej zatrudnieni zostają między innymi psycholog
i dwóch pedagogów. Pracuje też rehabilitant ponieważ w 2002 roku nasze liceum jako jedyna w Bydgoszczy szkoła średnia zostaje obdarowana przez fundację Kujawy i Pomorze sprzętem rehabilitacyjnym.
Nad zdobywaniem wiedzy przez młodzież czuwa z roku na rok coraz większe grono nauczycieli o pełnych kwalifikacjach.

Wysiłek uczniów i nauczycieli z roku na rok daje efekty w postaci sukcesów w szkole i we współzawodnictwie w różnych dziedzinach: naukowych, artystycznych, sportowych, krajoznawczo – turystycznych.
Wyróżniające wyniki szkoła osiąga również w pracy z uczniami szczególnie uzdolnionymi.
Z rąk Prezydenta Miasta Bydgoszczy w roku 2000 i 2001 stypendium naukowe odbierają Marta Kowalkowska i Piotr Hirsch.
. Corocznie też w olimpiadach przedmiotowych bierze udział kilkoro uczniów. Część z nich zakwalifikowuje się do rozgrywek na szczeblu wojewódzkim i centralnym.

Szkoła nie zamyka się tylko w swoim gronie ale stara się podążać stale w kierunku integracji z młodzieżą z całego świata. Prowadzi więc współpracę partnerską z niemiecką Integrierte Gesamstschule Wilhelmshaven. Nasi uczniowie w ramach wymiany w roku szkolnym 2005/2006 wyjeżdżają do Niemiec, a nasza szkoła pod koniec tegoż roku gości młodych Niemców pod opieką ich Dyrektora. Wspólnie też realizowany jest projekt „Badanie świadomości narodowej młodzieży Polski i Niemiec”.
Od roku 2000-nego szkoła rozpoczyna realizację międzynarodowego programu edukacyjnego GLOBE. Nie pozostajemy więc obojętni na stan naszego środowiska naturalnego. Odczytując temperaturę powietrza, badając zanieczyszczenia wody i gleby wysyłamy pomiary do baz danych w Waszyngtonie.

W 2002 roku szkoła rozpoczyna realizację programu Socrates Comenius, którego tematem jest „Segregacja w Europie bez granic”. Nawiązujemy wtedy współpracę ze szkołami średnimi z Niemiec, Austrii, Włoch, Francji i Hiszpanii. W roku szkolnym 2003/2007 uczniowie w ramach tego programu wyjechali do Graz w Austrii.

Staramy się także stawiać czoła pędzącej naprzód komputeryzacji. Koło Internetowe naszego liceum od 200 roku posiada swoją stronę w sieci, którą systematycznie aktualizuje. Dużo czasu poświęca się też na przedmiotowe wycieczki edukacyjne. Najczęstsze to z fizyki
i geografii do planetarium w Toruniu czy Chorzowie. Wynika to z planu pracy szkoły, nowych aktywizujących metod nauczania i zapotrzebowania młodzieży. Oprócz wycieczek organizujemy spotkania z ciekawymi ludźmi, apele, akademie, które nie tylko integrują naszych uczniów ale przede wszystkim podkreślają ważne wydarzenia historyczne, rocznice, wydarzenia społeczno – polityczne zachodzące w kraju, edukację medialną, kulturalną czy regionalną.

Na szczególną uwagę zasługują:
- w listopadzie 2000 roku – konferencja nt. „Palenie tytoniu najwyższym zagrożeniem dla zdrowia”
- w grudniu 200 roku – otwarcie Izby Morskiej
- w kwietniu 2000 roku – reprezentowanie Rady Osiedla Bydgoszcz Wschód Siernieczek – Brdyujście przez młodzież XIII LO w czasie uroczystości związanych z 650-leciem Bydgoszczy
- w grudniu 2002 roku – udział w zajęciach poświęconych wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce zorganizowanych przez Instytut Pamięci Narodowej
- w styczniu 2003 roku – szkoła organizuje Tydzień Europejski w ramach I edycji programu „Moja Szkoła w Unii Europejskiej”
- w kwietniu 2000 i 2004 roku – uczennice naszej szkoły na swą działalność w ramach wolontariatu zostają laureatkami III i IV bydgoskiej edycji młodzieżowego konkursu Ośmiu Wspaniałych
- w maju 2003 roku nasza szkoła otrzymuje Certyfikat Kujawsko – Pomorskiego Lidera Integracji
- w czerwcu 2003 roku w ramach akcji „UE – Młodzi Głosują” nasi uczniowie tworzyli Młodzieżową Wojewódzką Komisję Referendalną;

Rok szkolny 2002/2003 zakończył się dla uczniów XIII LO szczególnie. Odebrali oni bowiem swoje świadectwa dojrzałości w sali sesyjnej Ratusza w obecności prezydenta Konstantego Dombrowicza.

Rok 2006...

Następuje zmiana na stanowisku dyrektora szkoły.
Na zasłużoną emeryturę odchodzi
dyr Józef Kaszewski a jego miejsce zajmuje mgr Arnold Itrich.
Nasza szkoła nadal rozkwita, nadal
z wielkim zaangażowaniem kontynuujemy podjęte działania, rozpoczynamy i realizujemy nowe.

1 września 2008 roku XIII Liceum Ogólnokształcące decyzją Rady Miasta
wchodzi w skład Zespołu Szkół nr 35 przy ul. Gawędy w Bydgoszczy.

Mamy więc kolejnego dyrektora szkoły...
Tym razem to Pani mgr Małgorzata Kryś.

Każdy z dyrektorów naszej szkoły do dnia dzisiejszego tworzył część historii szkoły, powodował, że rozwijała się wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom swoich uczniów. Wszyscy starali się efektywnie pracować w celu umocnienia placówki.
Zresztą w naszym Liceum każdy dokłada starań by lata spędzone w murach tej szkoły nigdy nie poszły na marne i by nigdy nie były zapomniane.

Wizytówką efektów naszej pracy mogą być jednak nasi absolwenci dobrze radzący sobie w aktualnym życiu.

Ilona Wierzbicka