Biuletyn Informacji Publicznej XIII Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy
670 lat Bydgoszczy Ster na Bydgoszcz Kapitał Ludzki, Miasto Bydgoszcz, Europejski Fundusz Społeczny
Święto szkoły - nadanie imienia

Dnia 19 lutego od uroczystej Mszy Świętej w kościele pod wezwaniem św. Mateusza
rozpoczęła się uroczystość wręczenia sztandaru i nadania imienia Zespołowi Szkół nr 35
w Bydgoszczy.


Część oficjalna miała miejsce w szkole.
Przedstawiciele fundatorów sztandaru wbili gwoździe honorowe i pamiątkowe, oraz
złożyli podpisy na akcie ufundowanego sztandaru.


Uroczyste przekazanie sztandaru na ręce Dyrektora Szkoły Pani Małgorzaty Kryś
nastąpiło po odczytaniu przez zastępcę Prezydenta Miasta Aktu Nadania Imienia gen. Józefa Hallera Zespołowi Szkół nr 35 w Bydgoszczy.


Naszą uroczystość zaszczycili między innymi zastępca Prezydenta Miasta Bydgoszczy Bolesław Grygorewicz, dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Marian Sajna, a także profesor Janusz Kutta.


Szkolne święto inaugurowało realizację projektu „Rok 2010 - Rokiem Błękitnej
Armii”, stąd też w następnej części uroczystości podsumowano przeprowadzone wcześniej z tej okazji konkursy:
- „ Bydgoszcz moja mała wyspa ” (konkurs recytatorski)
- „ Błękitna Armia w wyobraźni dziecka ” (konkurs plastyczny),
a także konkurs wiedzy o patronie.

Obok ważnych wydarzeń historycznych obchodziliśmy również nasze szkolne
jubileusze: 10-lecie Gimnazjum nr 3 i 15-lecie XIII Liceum Ogólnokształcącego.

Uroczystość uatrakcyjniły występy zespołów: Zespół Pieśni Dawnej "Fresca Voce" z MDK nr 5,
Bartodziejki z Zespołu Szkół nr 21, oraz młodzieży z Zespołu Szkół nr 35.Odsłonięcia miejsca pamięci naszego patrona gen. Józefa Hallera dokonał
zastępca Prezydenta Miasta Bydgoszczy – Bolesław Grygorewicz.J. Domińska, L. Mulhstein, I. Wierzbicka.