Biuletyn Informacji Publicznej XIII Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy
670 lat Bydgoszczy Ster na Bydgoszcz Kapitał Ludzki, Miasto Bydgoszcz, Europejski Fundusz Społeczny
Kalendarz roku szkolnego

1Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych1 września 2016 r.
(podstawa prawna:
§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego
– Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
2Zimowa przerwa świąteczna23 – 31 grudnia 2016 r.
(podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku
szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
3Ferie zimowe30 stycznia - 12 lutego 2017 r.
województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie;
(podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku
szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn.zm.)
4Wiosenna przerwa świąteczna13 – 18 kwietnia 2017 r.
(podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku
szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
5Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum:
a)
- część humanistyczna

- część matematyczno-przyrodnicza

- część z języka obcego nowożytnego

b) dodatkowe terminy:
- część humanistyczna
- część matematyczno-przyrodnicza
- część z języka obcego nowożytnego
19 kwietnia 2017 r.


20 kwietnia 2017 r.


21 kwietnia 2017 r.1 czerwca 2017 r.
2 czerwca 2017 r.

5 czerwca 2017 r.


(podstawa prawna:
art.9a ust.2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – Dz.U z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572 j.t., z późn. zm.)
6Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych28 kwietnia 2017 r.
(podstawa prawna:
§ 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
6Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych28 kwietnia 2017 r.
(podstawa prawna:
§ 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
7Egzamin maturalny:
- część ustna
- część pisemna
TERMIN DODATKOWY
- część pisemna
- część ustna
TERMIN POPRAWKOWY
- część pisemna
- część ustna

4 - 26 maja 2017 r.
4 - 24 maja 2017 r.
1 - 20 czerwca 2017 r.22 sierpnia 2017 r.
23 -25 sierpnia 2017 r.

(podstawa prawna:
art.9a ust.2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – Dz.U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 j.t., z późn. zm.)
9Ferie letnie24 czerwca - 31 sierpnia 2017 r.
(podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku
szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)