Biuletyn Informacji Publicznej XIII Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy
670 lat Bydgoszczy Ster na Bydgoszcz Kapitał Ludzki, Miasto Bydgoszcz, Europejski Fundusz Społeczny
Dni wolne

Informacja dla Rodziców

Informuję, że w roku szkolnym 2016/2017 w Zespole Szkół
nr 35 ustalono następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych:

31.10.2016. (poniedziałek)
• 10.11.2016r. (czwartek) - święto patrona
• 2.05.2017r. (wtorek)
• 16.06.2017r. (piątek)€

W powyższych terminach zostaną zorganizowane zajęcia
opiekuńczo – wychowawcze dla chętnych uczniów.


Małgorzata Kryś
Dyrektor Szkoły