Biuletyn Informacji Publicznej XIII Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy
670 lat Bydgoszczy Ster na Bydgoszcz Kapitał Ludzki, Miasto Bydgoszcz, Europejski Fundusz Społeczny
Terminy zebrań

HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI
Zespół Szkół nr 35 na rok szkolny 2016/2017


15.09.2016 (czwartek) Gimnazjum, LO

17.00 - spotkanie Dyrektora z rodzicami uczniów klas 1 gimnazjum, potem zebrania klasowe
17.00 - Gimnazjum klasy 2, 3 + 2 LO zebrania klasowe
17.30 - spotkanie Dyrektora z rodzicami uczniów klasy I LO, potem zebrania klasowe

03.11. 2016 (czwartek) Gimnazjum, LO

17.00 - zebrania z rodzicami
17.30 – 18.30 - drzwi otwarte

15.12. 2016 (czwartek) Gimnazjum, LO

17.00 - zebrania z rodzicami, zapoznanie z propozycjami ocen, zagrożenia
17.30 – 18.30 - drzwi otwarte

26.01. 2017 (czwartek) Gimnazjum, LO

17.00 - zebrania z rodzicami - wywiadówki

.......................

09.03. 2017 (czwartek) Gimnazjum, LO

17.00 - zebrania z rodzicami
17.30 – 18.30 - drzwi otwarte

06.04. 2017 (czwartek) Gimnazjum, LO

17.00 - rodzice ucz. Kl. 3 Gim spotykają się z Dyrektorem Szkoły (Klub) - informacje dotyczące egzaminu, po spotkaniu zebrania klasowe
17.00 - zebrania z rodzicami
17.30 – 18.30 - drzwi otwarte

18.05. 2017 (czwartek) Gimnazjum, LO

17.00 - zebrania z rodzicami, zapoznanie z propozycjami ocen rocznych, zagrożenia
17.00 - rodzice ucz. Kl. 3 Gim spotykają się z Dyrektorem Szkoły (Klub) - informacje dotyczące naboru do szkół ponadgimnazjalnych; po spotkaniu zebrania klasowe
17.30 – 18.30 - drzwi otwarte


Ewentualne terminy zebrań mogą ulec zmianie,
informacje podawane będą na bieżąco.