Biuletyn Informacji Publicznej XIII Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy
670 lat Bydgoszczy Ster na Bydgoszcz Kapitał Ludzki, Miasto Bydgoszcz, Europejski Fundusz Społeczny
Terminy zebrań

HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI
Zespół Szkół nr 35 na rok szkolny 2017/2018


14.09.2017 (czwartek) Gimnazjum, LO

17.00 - spotkanie Dyrektora z rodzicami uczniów klas 1 liceum, potem zebrania klasowe
17.00 - Gimnazjum klasy 2, 3 + 2 i 3 LO zebrania klasowe


09.11. 2017 (czwartek) Gimnazjum, LO

17.00 - spotkanie Dyrektora z rodzicami uczniów klas 2 gimnazjum dotyczące projektów edukacyjnych, potem zebranie z wychowawcą.
17.00 - Gimnazjum klasy 3 + 1, 2 i 3 LO zebrania klasowe
17.30 – 18.30 - drzwi otwarte

14.12. 2017 (czwartek) Gimnazjum, LO

17.00 - zebrania z rodzicami, zapoznanie z propozycjami ocen, zagrożenia
17.30 – 18.30 - drzwi otwarte

18.01. 2018 (czwartek) Gimnazjum, LO

17.00 - zebrania z rodzicami - wywiadówki

.......................

22.03. 2018 (czwartek) Gimnazjum, LO

17.00 - rodzice ucz. kl. 3 gimnazjum spotykają się z Dyrektorem Szkoły (Klub) - informacje dotyczące egzaminu, po spotkaniu zebrania klasowe
17.00 - zebrania z rodzicami 2 klasy gimnazjum, 1, 2 i 3 LO
17.30 – 18.30 - drzwi otwarte

KWIECIEŃ Gimnazjum, LO.

Zebrania klasowe wg decyzji wychowawcy (w zależności od sytuacji dydaktyczno - wychowawczej klasy)
17.05. 2018 (czwartek) Gimnazjum, LO

17.00 - zebrania z rodzicami, zapoznanie z propozycjami ocen rocznych, zagrożenia
17.00 - rodzice ucz. kl. 3 gimnazjum spotykają się z Dyrektorem Szkoły (Klub) - informacje dotyczące naboru do szkół ponadgimnazjalnych; po spotkaniu zebrania klasowe
17.30 – 18.30 - drzwi otwarte


Ewentualne terminy zebrań mogą ulec zmianie,
informacje podawane będą na bieżąco.