Biuletyn Informacji Publicznej XIII Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy
670 lat Bydgoszczy Ster na Bydgoszcz Kapitał Ludzki, Miasto Bydgoszcz, Europejski Fundusz Społeczny
Zajęcia pozalekcyjne

Szkolne Koło Wolontariuszy „STOP OBOJĘTNOŚCI”

“Miarą twojego człowieczeństwa jest wielkość
twojej troski o drugiego człowieka”

ks. Maliński
Szkolne Koło Wolontariuszy zaprasza gimnazjalistów
i licealistów do włączenia się w pracę na rzecz pomocy drugiemu człowiekowi.

Każdy, kto:
- jest wrażliwy na krzywdę ludzką, niesprawiedliwość społeczną,
- chce pomóc innym,
- chce coś zmienić w swoim życiu,
- zdobyć doświadczenie,
musi koniecznie się do nas przyłączyć!


Planujemy m.in.:
• pomoc w organizacji cyklicznych spotkań z podopiecznymi bydgoskiego oddziału Towarzystwa Walki z Kalectwem,
• współpracę z Siłą Wolontariuszy Miejskich przy Urzędzie Miasta Bydgoszczy,
• współpracę ze świetlicą środowiskową „Kącik”,
• współpracę ze szkolnym kołem PCK,
• prowadzenie zbiórek charytatywnych.

NIE BĄDŹ OBOJĘTNY! Przyjdź! Czekamy na Ciebie!

Genowefa Łobodzińska


KOŁO TEATRALNO - KULTURALNE

Koło skupia młodzież o zacięciach aktorskich, dziennikarskich, lubiącą nowe wyzwania, pragnącą nawiązać przyjaźnie i miło spędzić czas z innymi ludźmi. Uczniowie mają możliwość ujawniania i rozwijania różnych zdolności: aktorskich, plastycznych, pisarskich, i organizacyjnych. Aktywnie włączają się
w życie kulturalne szkoły i miasta. Przygotowują imprezy okolicznościowe, recytują wiersze, wcielają się w role aktorów, konferansjerów, redagują gazetkę szkolną.

Jeśli chcesz w przyszłości zostać: aktorem, animatorem kultury, reżyserem, prawnikiem, dziennikarzem czy politykiem – te zajęcia
są właśnie dla CIEBIE!

Dzięki warsztatom teatralnym poprawisz dykcję, mimikę, gest sceniczny; opanujesz tremę, nauczysz się wyrażać emocje i prezentować przed publicznością. Dzięki wprawkom dziennikarskim zaistniejesz, jako szkolny reporter przy współtworzeniu „Echa Szkoły”.


Ponadto zajęcia dają szansę na:
• prezentacje przeżyć poprzez prace plastyczne, redagowanie sprawozdań, recenzji, wywiadów, dyskusji po spektaklach itp.,
• przygotowanie własnych spektakli (wykonanie kostiumów, scenografii, podkładu muzycznego, próby reżyserii, tworzenie własnych scenariuszy),
• przygotowanie oprawy artystycznej imprez okolicznościowych,
• udział w montażach słowno-muzycznych i programach artystycznych,
• udział w międzyszkolnych konkursach recytatorskich,
• wycieczki dydaktyczne (do muzeum, kina, teatru, galerii).

Jesteś osobą kreatywną, pełną niespożytej energii?
Pragniesz wykorzystać swe siły w sposób niekonwencjonalny?
Zapraszamy!

Elżbieta Barczak
Anna Kopeć
Grażyna Grzejda
Genowefa Łobodzińska