Biuletyn Informacji Publicznej XIII Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy
670 lat Bydgoszczy Ster na Bydgoszcz Kapitał Ludzki, Miasto Bydgoszcz, Europejski Fundusz Społeczny
Klasyfikacja uczniów

KLASYFIKACJA UCZNIÓW

I PÓŁROCZE 2016/2017

TERMINY:

Do 9 grudnia (piątek) wystawianie propozycji ocen + zagrożenia

Do 19 stycznia (czwartek)
wystawianie ocen

Do 20 stycznia (piątek) do godz. 09.00 zdawanie arkuszy klasyfikacyjnych

Planowana rada pedagogiczna 25 stycznia 2017

II PÓŁROCZE 2016/2017

TERMINY:

Do 16 maja (wtorek) wystawianie propozycji ocen + zagrożenia

Do 15 czerwca (czwartek) wystawianie ocen

Do 16 czerwca (piątek) do godz. 9.00 zdawanie arkuszy klasyfikacyjnych

Planowana rada pedagogiczna 29 czerwca 2017.