Biuletyn Informacji Publicznej XIII Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy
670 lat Bydgoszczy Ster na Bydgoszcz Kapitał Ludzki, Miasto Bydgoszcz, Europejski Fundusz Społeczny
Jak wziąć udział w Programie Comenius?

Do napisania tego artykułu skłonił mnie udział w kursie dla nauczycieli w Ipswich, w Wielkiej Brytanii.

Podczas opracowywania tego artykułu korzystałam z witryny http:// www.frse.org.pl oraz z materiałów otrzymanych na kursie i od Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
W tej publikacji chciałabym zaprezentować Program Comenius i pokazać praktycznie, jak z niego korzystać, a także przedstawić korzyści z mojego pobytu na kursie w Ipswich.

Jak wziąć udział w Programie Comenius?

1. Program Comenius – co to jest?

Comenius jest jednym z programów Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE). Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji jest fundacją Skarbu Państwa zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy, Wydział XVI (Sygn. Akt XVI NS Rej. F 1647/93). Akt rejestracji był dokonany w dn. 11.10.1993 r. Dzięki działalności FRSE setki tysięcy osób w każdym wieku bez względu na wykształcenie i posiadane umiejętności miały szansę uczestniczyć w projektach edukacyjnych realizowanych przy wsparciu Unii Europejskiej. Udział w programach pozwala nie tylko na zdobycie wiedzy z konkretnych dziedzin, ale przede wszystkim uczy aktywności i odwagi w podejmowaniu działań, które zmieniają otaczającą nas rzeczywistość.
Comenius jest adresowany do osób i instytucji zaangażowanych w edukację od przedszkoli po szkoły średnie. Uczniowie, nauczyciele i całe społeczności szkolne mają możliwość ściśle współpracować z partnerami z innych krajów uczestniczących w programie.
W ramach programu Comenius realizowane są różne akcje (Partnerskie Projekty Szkół, Partnerskie Projekty Regio, Asystentura Comeniusa, Wyjazdy Indywidualne Uczniów, Wizyty przygotowawcze i seminaria kontaktowe oraz Mobilność Szkolnej Kadry Edukacyjnej). Celem programu jest podnoszenie kwalifikacji kadry oświatowej poprzez dofinansowanie wyjazdów do krajów europejskich. Beneficjenci mogą brać udział w kursach szkoleniowych, konferencjach lub seminariach oraz praktykach typu job-shadowing/work placement.

2. Jak wziąć udział w Programie Comenius?

Na stronie www.frse.org.pl. można znaleźć zakładkę „Jak ubiegać się o dofinansowanie”, gdzie dokładnie przedstawione są etapy procesu selekcji.

Etapy procesu selekcji:
1. Sprawdź, czy jesteś uprawniony do udziału w programie (szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne są uprawnione do udziału w programie).
2. Znajdź kurs – najlepiej wybrać w oficjalnym katalogu kursów Comenius-Gruntvig.
3. Dokonaj wstępnej rezerwacji miejsca u organizatora kursu (najlepiej kontaktować się poprzez e-mail).
4. Wypełnij formularz wniosku w wersji elektronicznej (eForm), wyślij on-line, następnie wydrukuj i podpisz dwa egzemplarze wniosku. Wniosek musi być też podpisany przez przełożonego. Wymagana jest również pieczęć instytucji macierzystej.
5. Złóż komplet dokumentów do Narodowej Agencji (2 egzemplarze: formularza wniosku w wersji papierowej w oryginale, rekomendacji dyrektora szkoły, tymczasowej rezerwacji miejsca na kursie, programu kursu i znajomości języka roboczego kursu) w podanym terminie. Dla kursów wakacyjnych termin składania dokumentów mija na początku stycznia każdego roku.

Złożone dokumenty poddawane są ocenie formalnej i merytorycznej. Wyniki selekcji dla kursów wakacyjnych ukazują się na stronie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji pod koniec kwietnia każdego roku.

3. Kurs w Ipswich (30.06 2012 – 08.07.2012)

Kurs zorganizowany został dla nauczycieli języka angielskiego. W kursie wzięło udział 17 nauczycieli z następujących krajów: Chorwacji, Estonii, Finlandii, Niemiec, Włoch, Holandii, Litwy, Rumunii, Słowacji, Hiszpanii i Polski.
Kurs „ Zajęcia aktywizujące i materiały motywujące w klasie szkoły średniej” miał na celu nie tylko rozpowszechnienie nowych pomysłów w nauczaniu, ale także zapoznanie nauczycieli ze zmianami w społeczeństwie i codziennym życiu Brytyjczyków. Kurs dawał możliwość doskonalenia umiejętności językowych oraz wymianę doświadczeń i nawiązania kontaktów między nauczycielami z różnych krajów europejskich.W programie kursu znalazły się warsztaty o nauczaniu języka angielskiego jako języka obcego (20 godzin), zaawansowane ćwiczenia językowe (6 godzin), wykład na temat „Wielokulturowa Brytania” (2 godziny), oraz warsztaty na temat teatru szekspirowskiego (2 godziny). W ramach studiów kulturowych odbyła się wycieczka do historycznych wiosek w hrabstwie Constable. Można było też uczestniczyć w wycieczce do Cambridge lub Londynu.
Założenia kursu zostały zrealizowane. Zajęcia w nowoczesnym budynku Suffolk New College w Ipswich pozwoliły na wymianę doświadczeń i twórczych pomysłów. Pobyt u rodziny goszczącej dawał możliwość poznania zwyczajów w społeczeństwie i codziennym życiu Brytyjczyków, a jednocześnie miał wpływ na doskonalenie umiejętności językowych. Wycieczki, zorganizowane w ramach kursu (do hrabstwa Constable, oraz Londynu, lub Cambridge) przypomniały historię i sztukę Wielkiej Brytanii. Nie bez znaczenia pozostają też kontakty, jakie nawiązały się między nauczycielami języka angielskiego z różnych krajów europejskich…

Opracowała: mgr Zofia Komkowska
nauczyciel języka angielskiego