Biuletyn Informacji Publicznej XIII Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy
670 lat Bydgoszczy Ster na Bydgoszcz Kapitał Ludzki, Miasto Bydgoszcz, Europejski Fundusz Społeczny
Ubezpieczenie dzieci

W CELU UŁATWIENIA UBEZPIECZONYM ZGŁOSZENIE
I REALIZACJĘ ŚWIADCZEŃ ZAMIESZCZAMY NIEZBĘDNE DRUKI I PROCEDURY ORAZ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA W ROKU SZKOLNYM 2018/2019.


Zgodnie z obowiązującymi przepisami ubezpieczenia dziecka w szkole jest dobrowolną decyzją Rodziców/Opiekunów


OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU Plus

PobierzSPOSOBY ZGŁASZANIA ZDARZEŃ

PobierzTABELE ŚWIADCZEŃ
OBOWIĄZUJĄCA W ZS NR 35 W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

PAKIET PODSTAWOWY

Pobierz


PAKIET PODSTAWOWY + "SZPITAL I CHOROBY"

Pobierz


PAKIET PODSTAWOWY + "SZPITAL I CHOROBY"
+ "KOSZTY LECZENIA"


Pobierz