Biuletyn Informacji Publicznej XIII Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy
670 lat Bydgoszczy Ster na Bydgoszcz Kapitał Ludzki, Miasto Bydgoszcz, Europejski Fundusz Społeczny
Ubezpieczenie dzieci

W CELU UŁATWIENIA UBEZPIECZONYM ZGŁOSZENIE
I REALIZACJĘ ŚWIADCZEŃ ZAMIESZCZAMY NIEZBĘDNE DRUKI I PROCEDURY ORAZ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA W ROKU SZKOLNYM 2016/2017.


Zgodnie z obowiązującymi przepisami ubezpieczenia dziecka w szkole jest dobrowolną decyzją Rodziców/Opiekunów


OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU Plus

Pobierz


POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE OD OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA

PobierzSPOSOBY ZGŁASZANIA ZDARZEŃ

PobierzTABELA ŚWIADCZEŃ
OBOWIĄZUJĄCA W ZS NR 35 W ROKU SZKOLNYM 2016/2017


PobierzZGŁOSZENIE ROSZCZENIA Z UBEZPIECZENIA EDU PLUS

PobierzGRAFICZNA INSTRUKCJA INTERNETOWEGO ZGŁASZANIA SZKODY

Pobierz