Biuletyn Informacji Publicznej XIII Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy
670 lat Bydgoszczy Ster na Bydgoszcz Kapitał Ludzki, Miasto Bydgoszcz, Europejski Fundusz Społeczny
Skład Prezydium RR

Skład Prezydium Rady Rodziców XIII Liceum Ogólnokształcącego

Przewodnicząca – Aleksandra Szymańska
Z-ca – Ewa Kaniecka
Skarbnik – Lidia Kluszczyńska