Biuletyn Informacji Publicznej XIII Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy
670 lat Bydgoszczy Ster na Bydgoszcz Kapitał Ludzki, Miasto Bydgoszcz, Europejski Fundusz Społeczny
Realizacja projektu

PROJEKT
AKTYWNY W SZKOLE – TWÓRCZY W ŻYCIU
Priorytet IX, Poddziałanie 9.1.2

PROJEKT „AKTYWNY W SZKOLE I TWÓRCZY W ŻYCIU”.

1. Projekt będzie realizowany w 47 gimnazjach i 15 liceach.
2. Projekt jest finansowany przez Unię Europejską oraz miasto Bydgoszcz.
3. Termin realizacji zajęć : 01.2014- 06.2014 oraz 09.2014-05.2015.
4. Realizowane będą zajęcia pozalekcyjne i bezpłatne:
a) zajęcia dodatkowe ukierunkowane na poszerzenie wiedzy uczniów przystępujących
egzaminu maturalnego:
- matematyka
- język angielski
b) wsparcie dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych:
- wsparcie psychologiczno – pedagogiczne (zajęcia indywidualne)
- wsparcie psychologiczno – pedagogiczne ( zajęcia grupowe )
c) staże zawodowe dla uczniów dla uczniów klas III
5. Nabór będzie prowadzony w grudniu według opracowanego regulaminu projektu.
6. Zajęcia będą prowadzone według autorskich programów opracowanych przez nauczycieli prowadzących.
7. W ramach projektu szkoła otrzyma środki na zakup pomocy dydaktycznych.

Koordynator: Arleta Zagożdżon


REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„Aktywny w szkole – twórczy w życiu”.

Pobierz


PROJEKT
AKTYWNY W SZKOLE – TWÓRCZY W ŻYCIU
ROK SZKOLNY 2014/2015

Realizacja zajęć:

Zadanie 2.

a) wsparcie dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych:
- wsparcie psychologiczno – pedagogiczne (zajęcia indywidualne)


Zadanie 3.
a) zajęcia dodatkowe ukierunkowane na poszerzenie wiedzy uczniów przystępujących egzaminu maturalnego:
- matematyka
- język angielski


Zadanie 5.
c) staże zawodowe dla uczniów dla uczniów klas III

Koordynator: Arleta Zagożdżon

RELACJA Z ZAJĘĆ W RAMACH PROJEKTU

WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNE – zajęcia indywidualne (zadanie 2)

Uczeń zawsze chętnie uczestniczył we wszystkich zajęciach. Ich celem było kształcenie umiejętności komunikatywnych, budowanie poczucia własnej wartości, rozwijanie umiejętności asertywnych i technik relaksacyjnych. W trakcie zajęć przeprowadzane były kwestionariusze pozwalające na diagnozę trudności ucznia. W fazie końcowej zajęć oraz po rozmowie z wychowawcą i nauczycielami uczącymi stwierdzono, że uczeń bardziej panuje nad emocjami, a jego samoocena uległa zmianie. Ponadto uczeń bardziej docenia swoją rodzinę i jej niepowtarzalny charakter.


Jolanta Domińska

Język angielski (Zadanie 3)

W ramach zajęć dodatkowych przygotowujących do matury z języka angielskiego uczniowie szczegółowo zapoznali się z kryteriami oceny na egzaminie ustnym oraz kryteriami oceny wypowiedzi pisemnej. Po napisaniu próbnej matury z języka angielskiego i rozwiązaniu próbnych zestawów do matury ustnej, określili swoje mocne i słabe strony. Uczniowie otrzymali również materiały pomocnicze, które w przejrzysty sposób prezentowały aspekty, na które należy zwrócić szczególną uwagę, aby wynik egzaminu był satysfakcjonujący.


Monika Kosz

Matematyka (Zadanie 3)

Na zajęciach uczniowie powtarzali materiał z klasy II tzn. ciągi liczbowe, funkcje i funkcje trygonometryczne, równania kwadratowe oraz nierówności kwadratowe. Materiał był utrwalany poprzez rozwiązywanie zadań maturalnych zamkniętych oraz zadań otwartych krótkiej odpowiedzi. Utrwalane były metody rozwiazywania zadań zamkniętych i otwartych krótkiej odpowiedzi. Powtarzany był również materiał przerabiany na bieżąco w klasie III np. sterometria, rachunek prawdopodobieństwa. Omawiana była również próbna matura, aby uczniowie mogli skorygować swoje błędy.


Monika Pacholska, Arleta Zagożdżon

ROK 2013/2014

RELACJA Z ZAJĘĆ W RAMACH PROJEKTU

PRZYGOTOWANIA DO MATURY
Z JĘZYKA ANGIELSKIEGOW ramach zajęć dodatkowych przygotowujących do matury z języka angielskiego uczniowie szczegółowo zapoznali się z kryteriami oceny na egzaminie ustnym oraz kryteriami oceny wypowiedzi pisemnej. Mieli okazję dokonać samooceny, oceniać wypowiedzi kolegów, poszerzyli również zasób słownictwa oraz rozwiązywali szereg zadań o charakterze egzaminacyjnym. Wypowiadali się w języku angielskim na podstawie różnorodnych materiałów wizualnych, w tym również fragmentów filmowych. Ponadto, poznali techniki
i strategie egzaminacyjne, które będą z pewnością przydatne na egzaminie pisemnym. Uczniowie otrzymali również materiały pomocnicze, które w przejrzysty sposób prezentowały aspekty, na które należy zwrócić szczególną uwagę, aby wynik egzaminu był satysfakcjonujący.

Monika Kosz


OTO KILKA WYPOWIEDZI TEGOROCZNYCH MATURZYSTÓW
NA TEMAT ZAJĘĆ:


Zajęcia są bardzo ciekawe. Poprzez wykorzystanie prezentacji, zdjęć i filmików nie są monotonne i nudne. Materiał jest przedstawiany jasno i zrozumiale - DAWID

Zajęcia prowadzone są w przystępnej formie. Przydatne zwroty i słówka sprawiają, że matura nie wydaje się aż taka straszna - KASIA

Na zajęciach wykorzystuje się wiele ciekawych prezentacji. Jest możliwość sprawdzenia kryteriów oceniania na ustnym egzaminie z języka angielskiego. Uczymy się nowych słówek i zwrotów - DANIEL

Zajęcia są bardzo dobrze przygotowane pod względem organizacyjnym. Nacisk kładziony jest na obszary, z którymi uczniowie mają największy problem. Otrzymujemy ciekawe materiały pomocnicze i stymulujące. Uczestnictwo w projekcie daje mi poczucie dobrego przygotowania do egzaminu maturalnego - ANIA

Zajęcia są interesujące. Dzięki temu, że w nich uczestniczę, pewniej podejdę do egzaminu - WERONIKA

Zajęcia języka angielskiego prowadzone w ramach projektu są bardzo kreatywne. Rozwijają umiejętności językowe i pomagają uczniom przygotować się do egzaminu maturalnego - MAGDA