Biuletyn Informacji Publicznej XIII Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy
670 lat Bydgoszczy Ster na Bydgoszcz Kapitał Ludzki, Miasto Bydgoszcz, Europejski Fundusz Społeczny
Informacje dla kandydatów

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 16 marca 2017 r.
w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego
oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli,
szkół i placówek


Pobierz


ZARZĄDZENIE NR 42/2018
KUJAWSKO – POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY
z dnia 4 marca 2018


zmieniające zarządzenie w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do: publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych – trzyletniej branżowej szkoły I stopnia i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych w województwie kujawsko – pomorskim.

Pobierz


NAJWAŻNIEJSZE TERMINY
NABÓR DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 2018/2019


Pobierz