Biuletyn Informacji Publicznej XIII Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy
670 lat Bydgoszczy Ster na Bydgoszcz Kapitał Ludzki, Miasto Bydgoszcz, Europejski Fundusz Społeczny
MIĘDZYNARODOWE OTWARTE DNI NAUKI W KPSW 14. czerwca 2017
MIĘDZYNARODOWE OTWARTE DNI NAUKI W KPSW

8 czerwca wzięliśmy udział w uroczystym otwarciu Międzynarodowych Otwartych Dni Nauki w Kujawsko Pomorskiej Szkole Wyższej.

Delegacja XIII Liceum Ogólnokształcącego miała zaszczyt wysłuchać inauguracyjnego przemówienia JM Rektora, prof. KPSW dr Heleny Czakowskiej. Po uroczystości wzięliśmy udział w IV Studenckiej Konferencji Naukowej Współczesne problemy prawa.

Program konferencji obejmował między innymi takie zagadnienia jak:

•Dyscyplina a mobbing w polskich siłach zbrojnych
•Okoliczności wyłączające winę
•Klauzula sumienia w polskim porządku prawnym
•Sędziowie strażnikami wyborów
•Procedura odwróconego łańcucha dystrybucji leków
•Lekarze – rezydenci w świetle prawa
•Protokół dyplomatyczny w stosunkach międzynarodowych.


Po uroczystej inauguracji rozpoczęto IV Studencką Konferencję Naukową "Współczesne problemy prawa", którą moderowała dr Marta Czakowska. Konferencję otworzył Dziekan Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii prof. KPSW, dr hab. Igor Zgoliński. Przed sesją prelegencką wręczone zostały tytuły Honorowego Członka Kliniki Prawa, które otrzymali: dr Tadeusz Felski i mgr Tomasz Kosicki.
Program Konferencji obejmował m. in takie zagadnienia jak: dyscyplinę a mobbing w polskich siłach zbrojnych (Małgorzata Bedryjowska), okoliczności wyłączających winę (Daniel Olszewski), klauzuli sumienia w polskim prawie porządkowym (Robert Kasperczyk), protokołu dyplomatycznego w stop stosunkach międzynarodowych (Angelika Mrugowska), roli procesowej dziecka (Estera Malcherczyk), systemu ratowniczego w Polsce na postawie obowiązujących przepisów prawa(Włodzimierz Jopek) i wiele innych. Panel prelegentów zamknęła dyskusja, która była zwieńczeniem IV Studenckiej Konferencji Naukowej "Współczesne problemy prawa".
Jednocześnie na Wydziale Nauk Społecznych i Filologicznych odbywały się warsztaty, skierowane głównie do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Wśród przygotowanych zajęć znalazły się: Trening umiejętności intrapsychicznych "Jak zintegrować swoje zmysły”? (dr Magdalena Prentka), Uczeń z niepełnosprawnością (kolega z klasy i przyjaciel) - z jakimi zaburzeniami z jego strony możemy się spotkać (dr Hanna Rudomska), Kreatywnie w szkole i poza szkołą (dr Marta Małecka).

Zapraszamy do galerii…

Jarosław Pilich