Biuletyn Informacji Publicznej XIII Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy
670 lat Bydgoszczy Ster na Bydgoszcz Kapitał Ludzki, Miasto Bydgoszcz, Europejski Fundusz Społeczny
XIII LO NA FORUM SZKÓŁ CV 2018 13. kwietnia 2018
XIII LO NA FORUM SZKÓŁ CV 2018

Dnia 10 kwietnia 2018 r. na terenie Bydgoskiego Centrum Targowo-Wystawienniczego zaprezentowaliśmy ofertę edukacyjną XIII Liceum Ogólnokształcącego.

Przyszłym kandydatom o warunkach rekrutacji, ofercie edukacyjnej i o szkole wyczerpujących informacji udzielały uczennice liceum: Paulina Kopińska, Paulina Literska, Marta Kujaczyńska i Angelika Plicha. Wsparcia uczennicom udzielały pani Marta Siołkowska i pani Ilona Wierzbicka.