Biuletyn Informacji Publicznej XIII Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy
670 lat Bydgoszczy Ster na Bydgoszcz Kapitał Ludzki, Miasto Bydgoszcz, Europejski Fundusz Społeczny
WAŻNA INFORMACJA DLA RODZICÓW 28. czerwca 2018
WAŻNA INFORMACJA DLA RODZICÓW

Dnia 01.06.2018 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji Rządowego programu "Dobry start" (tzw. wyprawka 300+).

Świadczenie to będzie przysługiwało wszystkim uczniom do ukończenia 20 roku życia (lub do 24 roku życia w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności), którzy rozpoczną lub kontynuują naukę od 1 września 2018 roku w bydgoskich szkołach.

Należy pobrać druk wniosków oraz złożyć je
w sekretariacie szkoły w sierpniu 2018 r.

Pracownicy sekretariatu nie są zobowiązani do udzielania żadnych informacji, a jedynie do przystawienia pieczątki z datą wpływu na wniosku, który następnie przekazany byłby do Wydziału Świadczeń Rodzinnych.

Link do UM Bydgoszcz: https://um.bydgoszcz.pl/pomoc-finansowa/

ULOTKA

Pobierz