Zespół Szkół nr 35 w Bydgoszcz - Plan lekcji
Oddziały
Gim II A Gim II B Gim III A Gim III B Gim III C Liceum I Liceum II Licemum III
Nauczyciele
E.Barczak (B) K.Bejger-Rudnicka (Ru) M.Bellwon (Bw)
M.Bembnista (BE) B.Bilska (Bi) J.Domińska (Di)
M.Kiermasz (Km) M.Kierzek (KI) B.Kowalska-Wójtowicz (KB)
M.Kryś (Ky) L.Mulhstein (ML) J.Nowak (No)
M.Piątkowski (PM) J.Pilich (PJ) T.Polak (Po)
M.Szczawińska (SM) B.Szmania (Sa) M.Tes (Ts)
I.Wierzbicka (WI) M.Wojtczak (Wo) A.Zagożdżon (Za)