Zespół Szkół nr 35 w Bydgoszcz - Plan lekcji
Oddziały
Gim 3A Gim 3B LO 1A LO 2A LO 2B LO 3A LO 3B
Nauczyciele
E.Barczak (B) K.Bejger-Rudnicka (Ru) M.Bembnista (BE)
J.Domińska (Di) M.Kierzek (KI) M.Kosz (Ko)
B.Kowalska-Wójtowicz (KB) M.Kryś (Ky) L.Mulhstein (ML)
J.Nowak (No) J.Pilich (PJ) T.Polak (Po)
M.Siołkowska (SI) M.Szczawińska (SM) B.Szmania (Sa)
M.Tes (Ts) I.Wierzbicka (WI) A.Zagożdżon (Za)