Plan lekcji
Oddziały
Gim I A Gim I B Gim II A Gim II B Gim II C Gim III A Gim III B Liceum I Liceum II
Nauczyciele
E.Barczak (B) K.Bejger-Rudnicka (Ru) M.Bembnista (BE)
B.Bilska (Bi) J.Domińska (Di) M.Kiermasz (Km)
M.Kierzek (KI) A.Kopeć (Kp) B.Kowalska-Wójtowicz (KB)
K.Kożuchowska (Kk) L.Mulhstein (ML) J.Nowak (No)
J.Pilich (PJ) T.Polak (Po) M.Szczawińska (SM)
M.Tes (Ts) M.Ulanowska Dylik (MU) I.Wierzbicka (WI)
M.Wojtczak (Wo) A.Zagożdżon (Za)